Sudsko vijeće Županijskog suda u Zadru odbilo je zahtjev Marinka Pozdera za obnovom postupka koji je vođen 1995. zbog počinjenja ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, zbog čega je u odsutnosti, zajedno s još 17 okrivljenika, proglašen krivim i osuđen na 20 godina zatvora.

U zahtjevu za obnovu postupka braniteljica je istaknula kako je u obnovljenom kaznenom postupku u kaznenom predmetu protiv Zorane Banić, jedina svjedokinja koja je teretila Marinka Pozdera, Jelica Perica, izmijenila svoj iskaz na način da Pozdera više ne imenuje kao počinitelja kaznenog djela. Vrhovni sud Republike Hrvatske je istaknuo da se iz iskaza brojnih svjedoka i određenih dokumenata moglo zaključiti da su ubojstva civila bila posljedica ekscesa pojedinaca i grupa, a ne rezultat planirane akcije u kojoj je sudjelovala i žaliteljica.

Iz toga da se može zaključiti da navedeno kazneno djelo ne predstavlja udruženi zločinački pothvat svih optuženih, već pojedinih pripadnika postrojbe. Kako je svjedokinja Jelica Perica u bitnom promijenila svoj iskaz da se radi o izmijenjenim činjeničnim okolnostima te se isto ima smatrati kao novi dokaz u postupku.
Pozder je u međuvremenu dobio 6.000 eura odštete temeljem odluke Europskog suda za ljudska prava, kojom je utvrđena povreda prava i sloboda iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, budući da je Pozder tvrdio da nije znao da se protiv njega vodio postupak.

- Kazneni postupak završen pravomoćnom presudom može se obnoviti u korist osuđenika ako se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji su sami za sebe ili u svezi sa prijašnjim dokazima prikladni da prouzroče oslobođenje osobe koja je bila osuđena ili njezinu osudu po blažem kaznenom zakonu. Ovo vijeće smatra da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za obnovu kaznenog postupka jer osuđenik u zahtjevu nije iznio nove činjenice, a ni nove dokaze, te sama činjenica da je osuđeniku suđeno u odsutnosti, zbog čega je Europski sud za ljudska prava utvrdio povredu Konvencije, nije utjecala na ishod kaznenog postupka. Osuđenik do danas nije istakao ni jednu novu činjenicu, osim da je Jelica Perica naknadno promijenila iskaz, pa nije realno očekivati da bi i u slučaju osobnog i neposrednog sudjelovanja na raspravi predlagao neke druge, nove činjenice, napisala je u presudi predsjednica Sudskog vijeća Dijana Grancarić.