Zadarski Forum žena SDP-a uputio je medijima dopis u kojemu obrazlaže svoje neslaganje s povorkom Hod za život, koja se danas organizira u Zadru.

- Forum žena SDP Zadar protivi se neciviliziranim i neljudskim idejama koje promiče

hod koji gazi pravo na slobodu,
hod koji gazi pravo žene na izbor,
hod koji gazi slobodu odlučivanja žene o vlastitom tijelu,
hod koji bi ženi oduzeo pravo na izbor i predao ga u ruke državi i Crkvi,
hod koji šalje opasne poruke da bi se pobačaj trebao potpuno zabraniti,
hod koji je protiv reproduktivnih prava,
hod koji je protiv jednakosti žena i muškaraca,
hod koji gazi našu budućnost,
hod je samo korak do stupanja.

Nije Afganistan i nije Poljska, Hrvatska je i grad Zadar.