Europlakat iz Zagreba dobio je ponovno koncesiju od Lučke uprave Zadar za postavljenje četiri jumbo panoa i pet osvjetljenih reklamnih vitrina na području putničke luka u Gaženice. Oni su bili jedini kandidati na natječaju Lučke uprave Zadar.

Koncesija se daje na šest godina. Stalni dio koncesijske naknade iznosi 4 299 eura, dok promjenjivi dio iznosi 3 posto od godišnjeg prihoda.

Iako je taj natječaj objavljen kad i onaj za koncesije na postavljanje štandova za reklamiranje brodskih izleta, odluka o dobitnicima koncesije još nije objavljena. Doznajemo kako se radi o rekordnom broju prijava na taj natječaj LUZ-a.
Prema njemu, štanderi su već trebali izaći na Liburnsku i Istarsku obalu od 1. svibnja.

Očito je da će biti kašnjenja zbog velikog interesa potencijalnih koncesionara.