Grad Zadar zapošljava referenta za računovodstv,o a natječaj je otvoren do 2. svibnja. To je radno mjesto u Odjelu za financije i nije novo već je na zamjenu da bi nakon određenog vremana postalo stalno.

Potrebana je srednja škola za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe u Grad Zadar.