Svi oni koji su za Uskrs jeli janjetinu, bez koje je mnogima nezamisliv blagdanski stol, mogu biti mirni. Naime, Državni inspektorat i ove godine je proveo pojačane inspekcijske nadzore kojima je posebna pažnja usmjerena na proizvode koji se pojačano kupuju i konzumiraju u tom razdoblju godine - jaja, luk, rotkvice, suhomesnati proizvodi, šunke, janjetina, boje za jaja i slično.

Spomenute namirnice prošle su na testu, no jedna je ipak pala.

- Veterinarski inspektori Državnog inspektorata, Ispostave u Zadru u predmetnoj akciji zatekli su u prometu 40 kg telećeg mesa bez oznaka veterinarsko-zdravstvene ispravnosti, bez prateće dokumentacije. S obzirom da se radilo o hrani neprikladnoj za prehranu ljudi, temeljem članka 36. stavka 5. i stavka 6. Zakona o hrani, te članka 152.stavka12.,stavka 23. i stavka 27. Zakona o veterinarstvu, veterinarska inspekcija Državnog inspektorata, Ispostave u Zadru (usmenim) rješenjem u zapisniku fizičkoj osobi - posjednici telećeg mesa zatečenog u prometu bez sljedivosti naredila je neškodljivo uklanjanje zatečenog neoznačenog telećeg mesa u količini od 40 kg putem ovlaštenog subjekta u poslovanju s nusproizvodima te zabranila stavljanje na tržište predmetnog mesa.

Naravno, izostanak dokumentacije ne znači nužno da je meso bilo zdravstveno neispravno, nego da nije bilo dokumentacije koja bi pokazala da je testirano.

Meso je, poručuju iz Inspektorata, neškodljivo zbrinuto putem ovlaštene pravne osobe, a protiv fizičke osobe pokrenut je i prekršajni postupak.