Suočeni s izazovima koje klimatske promjene nose te štete koje zbog toga nanose okolipu, u Razvojnoj agenciji Zadarske županije ZADRA NOVA proveli su projekt gradnje kišnih vrtova. S jedne strane sagrađeni su upojni bunari, koji će u sebe prikupiti vodu kako ne bi oštetila okolnu vegetaciju i imovinu, a s druge zasađeno je cvijeće s velikom upojnom moći, kako bi voda što brže bila vraćena u okoliš na najbolji mogući način.

U parku Vruljica danas je svečano otvoren kišni vrt, a svečanost su upotpunili mališani iz obližnjeg dječjeg vrtića Vruljica, koji su u njega zasadili svoje zastavice ispisane ekološkim porukama.

- Velike štete koje je prouzročila urbana poplava 2017. godine potaknule su nas da osmislimo inovativno rješenje kojima ćemo sačuvati naš okoliš. Konačnim uređenjem omogućili smo djeci i odraslima da borave na otvorenom prostoru i uživaju u blagodatima ovog parka, rekla je ravnateljica ZADRA NOVE Marina Dujmović Vuković.

U okviru projekta već je otvoren kišni vrt na gradskom predjelu Ploča, uskoro će biti u Biogradu, a priprema se i novi projekt s još tri kišna vrta. Leptirići i Zmajići ovom su prilikom otpjevali prigodnu pjesmu a zatim i nazočnima udijelili svoje ekološke zastavice.

Agencija ZADRA NOVA je u projektu STREAM preuzela zahtjevnu ulogu u borbi s poplavama, kao vodeći partner na projektu. Uslijed sve intenzivnijih olujno kišnih razdoblja, koja preopterećuju odvodnje, razvijena su nova pametna rješenja sustava odvodnje.u postojeći sustav. Ovaj vrt, uz onaj područne škole Ploča i Biogradu na Moru, prvi je u nizu nastalih inovativnih rješenja na područlu Zadarske županije, financiranih upravo iz projekta STREAM. Vrijednost radova izgradnje i uređenja kišnog vrta u Vruljici iznosila je 176.700 eura.

Kišni vrtovi su površine koje u sušnim vremenima služe kao parkovi, igrališta, a u vrijeme velikih oborina oni sami poplave, čuvajući površine u blizini vrtova od same poplave. Kroz projekt će se izraditi Karte vjerojatnosti plavljenja područja te će se unaprijediti sustav reakcije i to razvijanjem sustava komunikacije žurnih službi te edukacijama ključnih dionika.

- Prije izgradnje i opremanja kišnog vrta u kojem se nalazimo, bujične oborinske vode s parkirališnog platoa slijevale su se na ulaz vrtića, kao i tranzitnu pješačku stazu, što je dovodilo do erozije i devastacije tla. Nakon izvedenih radova, oborinska se voda s gravitirajućeg sliva prihvatila pomoću linijskih rešetki, te se cjevovodima usmjerila prema separatoru ulja kako bi se pročišćena upustila u tlo, kroz drenažne slojeve sustava, u formi kišnog vrta, rekla je voditeljica projekta Mia Perica.

Također, napravljena je nova pješačka staza, koja je sada osvijetljena, te koja povezuje gornji i donji plato. Drenažni zasipi su završno uređeni sadnjom autohtonog biljnog materijala velike upojne moći. Riječ je tridesetak različitih vrsta biljaka, a neke od njih su jaglac, iris, lovor, menta, veprina, kozlac, bršljan i dr.

Nešto niže u parku Vruljica postavljena su tri radarska uređaja, koja prate vodostaj i brzinu protoka vode. Njih je Sveučilište u Zadru, kao projektni partner na STREAM-u, postavilo s ciljem informiranja hitnih službi o stanju na terenu. Podaci će biti javno dostupni kroz i-flood platformu, koja je također razvijena kao projektna aktivnost na STREAM-u.