Opća bolnica Zadar provest će neovisnu financijsku reviziju projekta izgradnje i opremanja dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacije i opremanja dnevne bolnice Službe za kirurgiju.

Riječ je o postupku koji je obvezan za projekte koji su sufinancirani iz fondova Europske unije, a cilj mu je verifikacija troškova projekta od strane neovisnog ovlaštenog revizora. Ovaj će postupak biti zanimljiv jer je gradnju dnevnih bolnica, koja je započela 2017. godine, pratilo niz kontroverzi.

Zbog neizvršenja ugovora raskinut je ugovor sa slovenskim izvođačem, tvrtkom Solida, koja je objekt trebala izgraditi za 37,6 milijuna kuna bez PDV-a, 47 s PDV-om. Nakon raskida ugovora Slovencima je naplaćeno bankovno jamstvo od 3,4 milijuna kuna te je pokrenut novi postupak, u kojemu je za preostale radove procijenjene na 22 milijuna kuna Krekić Avangard dao ponudu od 26 milijuna. Bolnica je uz suglasnost Županijske skupštine morala uzeti kredit od 8,3 milijuna kuna kako bi se zaokružila nova financijska konstrukcija.

Na kraju će tako zgrada dnevnih bolnica koštati oko 60 umjesto planiranih 47 milijuna kuna. Radovi bi trebali biti gotovi do ljeta, a u nju će se smjestiti i linearni akcelerator, koji će sa svom pratećom opremom koštati skoro kao cijela zgrada, oko 40 milijuna kuna.

Posao financijske revizije projekta bolnica je procijenila na 16.457,70 eura, odnosno točno 124 tisuće kuna. Revizor će izvješće trebati dostaviti u roku od 90 dana.