Policija nije kriva za ubojstvo majke i bake koje je u stanju duševne poremećenosti - paranaoidne shizofrenije, na izrazito okrutan način 2013. godine počinio tada 20-godišnji Zadranin L. M. To je jučer presudio Općinski sud u Zadru nakon što je otac tužio državu, tražeći od nje 600.000 kuna odštete, smatrajući kako je policiju dan ranije obavijestio o čudnom ponašanju svog sina. Policajci su po njegovom pozivu istu večer došli do njegove kuće, obavili razgovor sa njim ali nisu došli zajedno sa hitnom pomoći. Sin nije odvezen liječniku, a taj propust je rezultirao ovim tragičnim događajem.

Zastupnik države odgovorio je da su policijski službenici postupili prema propisima i u opsegu koji su bili potrebni u datoj situaciji, te da ona stoga ne može odgovarati za traženu štetu. Rješenjem Županijskog suda u Splitu ukinuta je presuda iz prošle godine, u kojoj je otac već odbijen, zbog tumačenja nezakonitog rada ili postupanja suprotnog pravilima struke koja odudara od uobičajene metode rada u državnom tijelu, što je ostavilo određenje nejasnoće u postupku.

Djelatnici policije prema tužbi nisu postupili sukladno protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te u tom pravcu poduzeli radnje i mjere na kojih ih obvezuje protokol. Iz snimke razgovora koji je otac imao s centrom 112 kao razlog promjene ponašanja njegovog sina naveo je da je drogiran, ali on nije bio evidentiran kao osoba sa psihičkim poteškoćama, niti je bio evidentiran kao počinitelj kaznenih i prekršajnih djela. Činjenica je da L. M. u to vrijeme bio nije bio sklon ekscesima i da je bio uredan student.

U ovom konkretnom slučaju da bi se govorilo o odgovornosti Republike Hrvatske potrebno bi bilo utvrditi da su uređujući policijski službenici postupili protivno odredbi Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Otac u pozivu nije spominjao postojanje psihičke bolesti nego promjenu ponašanja pripisuje konzumaciji marihuane. U to vrijeme roditelji nisu bili upoznati sa sadržajem sinovog osobnog računala iz kojeg bi se moglo zaključiti da postoje neke sumanute misli. Psihijatrijski vještak potvrdio je da se ponašanje bolesnika sa takvom dijagnozom ne može predvidjeti.

- Kada bi se pošlo od pretpostavke da se za svaki ovakav eksces počinjen pod utjecajem lakih droga i alkohola počinitelje treba privoditi na psihijatrijsko promatranje, što implicira teza tužitelja, to bi prvo bilo nemoguće obzirom na kapacitete zdravstvenog sustava, a kao drugo potpuno nespojivo sa temeljnim ljudskim pravima i društvenim ustrojem, navodi sudac u presudi. Shodno navedenom sud ne nalazi da je do ovog strašnog događaja došlo uslijed propusta zbog nezakonitog i nepravilnog rada policije.