Misu posvete ulja na Veliki četvrtak, 6. travnja, u katedrali sv. Stošije u Zadru predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.

Svećenici koji djeluju u Nadbiskupiji obnovili su svoja svećenička obećanja dana na ređenju. Nadbiskup je zahvalio Bogu na milosti duhovnog poziva upućenog svakom svećeniku, a svećenicima je zahvalio na odazivu i suradnji s poslanjem koje im Gospodin po Crkvi dodjeljuje.

„Događaj primanja svetog reda zahvaća cijelo naše biće za cijeli život. U njemu je snaga koja ispunjava našu osobnost, sve što smo prije primanja svetoga reda bili i što ćemo biti do kraja života" naglasio je nadbiskup, govoreći o ljepoti i bogatstvu svetog reda koje je darovano svećenicima za cijeli život.

Mons. Zgrablić razmatrao je „sakramentalno sjedinjenje dviju stvarnosti", euharistije i svetoga reda, što nosi dragocjene sadržaje za svećenički identitet, kao i riječi "Evo me" iz obreda svećeničkog ređenja. Vrhunac svećeničkog ređenja tijekom euharistijskog slavlja je u činu polaganja ruku i u posvetnoj molitvi.

„Svećeničko ređenje odvija se u prvom djelu euharistijskog slavlja, u dinamizmu Službe riječi, iza naviještanja Evanđelja i započinje predstavljanjem kandidata za sveti red. Služba riječi je ponajprije vrijeme šutnje koja nije praznina, već trenuci koji su ispunjeni slušanjem. To slušanje protkano je dinamizmom, jer je taj dinamizam više djelovanje Duha Božjega u nama, nego naše naprezanje pri razmišljanju. Naviještanje Riječi Božje unutar liturgijskog slavlja oslobađa Riječ sadržanu u Svetom pismu od prikovanosti za papir i pretvara je u glas, živu riječ, koja se slobodno kreće noseći istinu do onih koji je slušaju i gdje se želi utjeloviti u životu onoga koji je prima", rekao je mons. Zgrablić.

Nadbiskup je na misi blagoslovio ulje i posvetio krizmu te zahvalio Bogu za milosti koje će po znaku posvećenog ulja Gospodin udijeliti novokrštenicima, krizmanicima, ređenicima, bolesnima i umirućima.