Zajednica tehničke kulture Zadarske županije djeluje na području Zadarske županije i Grada Zadra te za ishodište svojega rada i djelovanja ima istraživanja, procjenu i poticanje raznih oblika i sadržaja rada u tehničkoj kulturi, najčešće s darovitim i talentiranim mladim ljudima.

Sastavni je dio asocijacije Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Zajednica sukladno svojim ciljevima djeluje na području tehničke kulture te obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Projekt „AgroSTEM" otpočeo je 18. svibnja 2021. godine i traje do 18. svibnja 2023. godine. Korisnik Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić" u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci"- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji .

Na projektu AgroSTEM Zajednica tehničke kulture Zadarske županije sudjeluje kao partner. Porazgovarali smo o iskustvu na projektu i planovima za budućnost:

1. Koje je Vaša uloga u projektu AgroSTEM?

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije predstavlja partnera na projektu AgroSTEM.

2. Tko sudjeluje u aktivnostima provedbe?

U aktivnostima provedbe sudjeluje projektni tim Zajednice, Petra Magaš Faričić i Željko Vidović, predsjednik.

3. Kakve su povratne informacije polaznika?

Kao aktivni polaznici predviđenih edukacija u sklopu projekta, mišljenja smo da su iste vrlo korisne i primjenjive u praksi. Obuhvaćen je široki spektar tema koje su nužne za stjecanje znanja i vještina u budućem radu, ali i obrazovanju za različita zanimanja i struke. Edukativne radionice te vrijedna oprema nabavljena iz proračuna projekta vrlo su korisne za partnere, studente, djecu i mlade te zainteresiranu javnost.

4. Da li po završetku projekta nastavljate suradnju u Udrugom za ruralni razvoj Ravni kotari?

Po završetku projekta Zajednica tehničke kulture Zadarske županije svakako nastavlja suradnju s Udrugom za ruralni razvoj Ravni kotari u smislu zajedničkih projektnih aktivnosti, edukativnih radionica različitih tematika te razmjene znanja i iskustva.

5. Koja je Vaša poruka javnosti o tome zašto se STEM znanja, nazivaju još znanjima budućnosti?

STEM općenito predstavlja inovativan pristup u istraživanjima i otkrivanju novih spoznaja kako bi moderno društvo učinkovitije i kvalitetnije ostvarilo svoj napredak. STEM znanja predstavljaju znanja budućnosti utemeljena na interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti potičući prije svega kreativnost i inovativnost osobito kod djece i mladih. Interakcija znanja, kritičkog mišljenja i aktivne uloge pojedinaca zasigurno predstavljaju zalog za bolju budućnost.

Sadržaj publikacije/objave isključiva je odgovornost Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari.