Jedan od partnera na projektu AgroSTEM je i Veleučilište Marko Marulić u Kninu. U projekt AgroSTEM su se uključili jer su njegovom provedbom uvidjeli mogućnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Tako su se studenti Veleučilišta Marko Marulić u Kninu rado odazvali pozivu na sudjelovanje u edukativnim radionicama organiziranih kroz provedbu projekta.

1. Koja je uloga Veleučilišta u projektu AgroSTEM?

Veleučilište „Marko Marulić" u Kninu izvodi trenutno tri prijediplomska stručna studija iz STEM područja i to: Prehrambenu tehnologiju, Poljoprivredu krša - Biljnu proizvodnju i Poljoprivredu krša - Stočarstvo krša. Važnost STEM područja Veleučilište prepoznaje od svog osnutka i upravo je to područje koje Veleučilište razvija kroz 18 godina postojanja. Uloga Veleučilišta u projektu AgroSTEM je višeznačna. Na prvom mjestu nam je svakako popularizacija STEM područja među mladim ljudima i to osnovnoškolcima i srednjoškolcima jer ih vidimo kao potencijal u smislu upisa studija iz STEM područja. Popularizacijom STEM područja u smislu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbom ovakvih projekata ima i vrlo važan društveni utjecaj. Jačanje partnerstva s organizacijama civilnog društva u cilju razvoja novih zajedničkih projektnih ideja i prijedloga do sada je rezultiralo povećanjem suradnje kroz pripremu i provedbu istih. Iskustvo nas uči da uključivanje mladih ljudi, prvenstveno studenata svih studija Veleučilišta donosi za studente nova iskustva, znanja, razvijaju nove vještine. Uz sve nabrojano kroz ovakve projekte Veleučilište je pribavilo i novu opremu i aparaturu potrebu za edukaciju studenata.

2. Tko sudjeluje u aktivnostima provedbe?

U aktivnostima provedbe od strane Veleučilišta uključeni su studenti (njih deset) i sedam djelatnika koji su uključeni u projektni tim.

3. Kakve su povratne informacije polaznika, i što je sve Veleučilište dobilo projektom?

Povratne informacije studenata su vrlo dobre, radionice u koje su bili uključeni su svakako ojačale njihove kompetencije, posebice u dijelu programiranja. Veleučilište je dobilo vrlo vrijednu terensku i laboratorijsku opremu od čega možemo izdvojiti: pilot postrojenje za preradu maslina, meteorološku stanicu, deset prijenosnih računala za uključene studente, te niz aparata za terensku nastavu.

4. Da li po završetku projekta nastavljate suradnju u Udrugom za ruralni razvoj Ravni kotari?

Praksa Veleučilišta do sada bila je održavanje dobrih odnosa i potencijalnih budućih suradnji, o čemu svjedoče projekti kojima je Veleučilište partner. Stoga, nadam se da ćemo i nakon završetka ovog projekta naći prostora zajedničkoj suradnji.

5. Koja je Vaša poruka javnosti o tome zašto se STEM znanja, nazivaju još znanjima budućnosti

Ubrzani razvoj tehnologija, a time i društva u cjelini zahtjeva uključivanje visokoobrazovanih i kompetentnih stručnjaka koji su spremni svojim znanjem i iskustvom ubrzati razvoj društva te odgovoriti na nove izazove koji se pojavljuju u svakodnevnom životu. Važno je spomenuti da će studenti koji studiraju studije iz STEM područja imati ispred sebe izazove novog razvoja, ali i očuvanja osjetljivog eko sustava naše planete.

Projekt „AgroSTEM" otpočeo je 18. svibnja 2021. godine. Korisnik Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić" u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci"- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji .

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a", Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 243.288,39 eura bespovratnih sredstava za projekt „AgroSTEM". Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, unaprijedit će se kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA tehnička je pomoć tijekom provedbe projekta, s ciljem povećanja korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

 

Sadržaj publikacije/objave isključiva je odgovornost Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari.