Učenice i profesorice Srednje škole Bartula Kašića iz Paga izradile su ovčice od vune koje će biti jedan od suvenira učeničke Zadruge „Slani škoj". Na taj će način obogatiti turističku ponudu autohtonih i ekoloških suvenira otoka Paga te stvoriti brend od paške vune.

Radi se o jednom od rezultata projekta V.U.N.A., u sklopu kojeg je u petak održana radionica suhog filcanja koju je održala Jasminka Gršković iz Blue Sheep s otoka Krka.

- Učenici i profesori oduševljeni su projektom te su odlično prihvatili sve aktivnosti čiji rezultati će biti uporabni i ukrasni predmeti od ovčje vune koji se mogu koristiti u kućanstvima ili prodavati kao suvenir te neobrađena ovčja vuna kao gnojivo u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Zahvaljujemo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, Gradu Pagu, Pag II i Turističkoj zajednici Grada Paga na podršci i sudjelovanju u projektu, rekla je Marija Čemeljić Pećirko, ravnateljica Srednje škole Bartula Kašića u Pagu.

Projekt vodi udruga Volim Vlašići čija se predsjednica Ana Žunić nada kako će V.U.N.A. imati širi odjek.

- Vjerujemo da će aktivnosti iz našeg zajedničkog projekta biti prepoznate i vrednovane u široj lokalnoj zajednici kako bi riješili veliki ekološki problem na otoku Pagu gdje se vuna neadekvatno odlaže u okoliš i time predstavlja ekološku prijetnju. Do kraja prvog dijela projekta odradit će se još jedna radionica mokrog filcanja u školi koju će održati Nikol Jakopić Donadić iz Woolly Handmade, najavila je Žunić.

U sklopu istog projekta, učenici i profesori srednje škole u četvrtak su u školskom vrtu zasadili tri sadnice maslina i tri sadnice agruma (naranču, limun i mandarinu) te ih pognojili i malčirali paškom ovčjom vunom. Kroz ovu aktivnost dobili su pokusni poligon za uporabu vune u poljoprivrednoj proizvodnji te će pratiti učinak ovčje vune na zasađene vrste. Pripremu terena za sadnju u školskom vrtu odradila je tvrtka Pag II uz financijsku pomoć Grada Paga.

- Drugi dio projekta, ako se osiguraju financijska sredstva, trebao bi uključivati studijski posjet otoku Krku, Poljoprivrednoj zadruzi otoka Krka i udruzi Žene za otok, Krk te predavanje za OPG-ove. Time želimo educirati stanovnike otoka Paga o korištenju vune u poljoprivredi te ostvariti otočnu suradnju i prenijeti primjere dobre prakse i na naš Pag, poručila je Ana Žunić, predsjednica udruge Volim Vlašići.