Grad Zadar danas je na svojim stranicama na savjetovanje s javnošću stavio Odluku o smještaju za roditelje djece koja se zbog težih oboljenja moraju liječiti izvan Zadra. To je uvjet koji je za prihvaćanje proračuna postavio Enio Meštrović, u prvo vrijeme tražeći da Grad kupi dva stana za potrebe smještaja roditelja, a nakon obrazloženja prihvatio mogućnost da se stanovi uzmu u dugoročni najam.

Prema prijedlogu odluke, pravo na smještaj imaju roditelji odnosno zakonski skrbnici koji imaju prebivalište na području grada Zadra, a čija se djeca zbog težih bolesti, za koje ne postoji mogućnost pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u OB Zadar, moraju liječiti u jednoj od bolnica na području Republike Hrvatske.

Opravdanost potrebe liječenja u bolnici izvan Zadra, dokazuje se uputnicom izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno mišljenjem i preporukom odgovarajućeg liječnika specijaliste. Pravo na smještaj ostvaruje se smještajem u unajmljene stanove ili sufinanciranjem troškova smještaja.

Grad Zadar uzet će u dugoročan najam, na najmanje pet godina, dva stana u Zagrebu i jedan stan u Splitu, svaki veličine minimalno 75 m2, koji se sastoje od barem tri spavaće sobe, kuhinje, blagovaone, dnevnog boravka i WC-a, te su u potpunosti useljivi, a ukupna cijena najma svakog stana ne prelazi iznos od 1.500 eura mjesečno.

Svi korisnici smještaja koji zbog popunjenosti kapaciteta unajmljenih stanova i/ili činjenice da je smještaj potreban u drugim gradovima izvan Zagreba odnosno Splita, ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova smještaja kojeg sami pronađu u iznosu od 600 eura mjesečno.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na nacrt odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 30. travnja 2023. godine.