Nedugo nakon objave došlo je do poništenja 1,2 milijuna kuna vrijedne nabave Zadarske županije za uređenje šalter sale u nekadašnjim prostorima Zavoda za hitnu medicinu u prizemlju zgrade na adresi Ulica Ivana Mažuranića 28.

U odluci, koju potpisuje župan Božidar Longin, najavljuje se novi natječaj, ali u drugačijem obliku.

- Planom nabave Zadarske županije za 2023. godinu naručitelj planira nabaviti radove na uređenju kompleksa zgrada Zadarske županije i okoliša na adresi Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Mažuranića u Zadru, procijenjene vrijednosti 4.202.128 EUR. U sklopu navedene nabave, kao jedna od grupa predmeta nabave, planirano je uređenje svih prostora u prizemlju osim prostora za šalter salu, te prostora na prvom i drugom katu u zgradi na adresi Ivana Mažuranića 28 u Zadru. Budući da su se tijekom roka za dostavu ponude stekli uvjeti za pokretanjem postupka javne nabave radova na uređenju kompleksa zgrada, a uzimajući u obzir da se prostor šalter sale nalazi u prizemlju zgrade na adresi Ivana Mažuranića 28 čije uređenje je predviđeno u navedenom postupku nabave, naručitelj je odlučio poništiti postupak za uređenje šalter sale te navedene radove uključiti kao jednu od grupa u nabavu radova na uređenju kompleksa zgrada, navodi se u obrazloženju odluke.

Koji su to uvjeti, pitali smo predstavnike Zadarske županije i dobili odgovor kako je riječ o informaciji o natječaju za energetsku obnovu zgrada javnog sektora kojeg provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U Zadarskoj županiji procijenili su kako imaju više šanse za povlačenje novca ako te zgrade prijave kao kompleks, odnosno jedan objedinjeni umjesto dva odvojena projekta. Još uvijek nisu dobili darovnicu za zgradu u Strossmayerovoj ulici, no vjeruju kako to neće prepreka za radove, a s obzirom na to da Županija koristi te prostore od pripajanja nekadašnjeg Ureda državne uprave.