U srijedu je na križanju ulica Kralja Tomislava i Zadarske ulice u Benkovcu upriličeno uvođenje u posao izvođača poslova na katastarskoj izmjeri za katastarske općine Benkovac i Buković, gdje je postavljena tabla sa svim podacima o početku izvođenja radova. Gradonačelnik Grada Benkovca Tomislav Bulić i predstavnik Državne geodetske uprave, područnog ureda Zadar Nenad Javoran službeno su otvorili radove svečanim otkrivanjem table s podacima o projektu.

Na području Grada Benkovca za katastarske općine Benkovac i Buković provest će se katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava, a stručne geodetske poslove u okviru usluga provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere za potrebe osnivanja katastra nekretnina obavit će trgovačko društvo ACES d.o.o. iz Zadra.

U obavljanju poslova katastra nekretnina službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici spomenutog trgovačkog društva ovlašteni su ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem, u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere te postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

Nositelji prava na zemljištu na području na kojem se provodi katastarska izmjera dužni su vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojima upravljaju za k.o. Benkovac do 1. travnja i za k.o. Buković do 1. lipnja ove godine. Nositelje prava na zemljištu pisanim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta, a Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Zadar, Odjel za katastar nekretnina Benkovac i trgovačko društvo ACES d.o.o. će im osigurati stručnu pomoć.

Vrijednost ovoga projekta procijenjena je na 1,3 milijuna eura. Neposredno prije dolaska na teren u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca svim dionicima predstavljen je projekt, te potpisan ugovor o uvođenju u posao katastarske izmjere.

- Radovi će obuhvatiti područje od 2704 hektara, te ovom prilikom pozivamo sve vlasnike i upravitelje općih dobara da sudjeluju u ovom postupkom jer će njihovo sudjelovanje učiniti ovaj projekt uspješnijim i boljim, kazao je Nikola Javoran, pročelnik Područnog ureda za katastar Zadar.

- Ovo je velika stvar za Grad Benkovac, budući da je svima jasno koliko je važno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako za razvoj privatnog, tko i javnog sektora. Ovo je najveći pojedinačni dar Vlade RH svim vlasnicima nekretnina na području katastarskih općina Benkovac i Buković. Stoga molim sugrađane da razumiju važnost ovoga projekta, da se ne spore za sitne kvadrate, nego da postignu dogovor. Poznato je svima kako naše knjige i katastar nisu rješavani stotinama godina, što predstavlja velik problem naročito danas kada provodimo brojne razvojne projekte. Građani će biti u prilici izbjeći velike troškove za sređivanje zemljišta i nekretnina, koje im naplaćuju odvjetnici i drugi pravni posrednici. Ovo je jedinstvena prilika da se upišu kao vlasnici gotovo besplatno, naglasio je gradonačelnik Tomislav Bulić.

- Sve poslove oko izmjere planiramo završiti prije kraja ove godine. Ovdje moramo urediti području od 2700 hektara sa sadašnjih starih parcela kojih je 7500, od čega je 2500 kuća, dakle radit će se na izmjeri građevinskih i poljoprivrednih čestica, naglasio je Zdravko Zorić, direktor tvrtke ACES iz Zadra, koja je izvođač radova.

- Planiramo sve radove završiti do kraja 2023. godine, imamo iskustvo u ovome poslu jer smo do sada sudjelovali u 20-ak izmjera na području općina i gradova Zadarske županije. Stoga radi uspjeha ovoga posla pozivamo vlasnike nekretnina da sa svojim susjedima i rodbinom dogovore granice i međe i ostave poljske puteve ako ih dosada nisu imali. Napominjemo kako je postojeća izmjera na području Grada Benkovca napravljena prije 200 godina, još za vrijeme Austro-Ugarske, tako da stvarno stanje katastra i zemljišnih knjiga nikako ne odgovara. Nakon ovoga trebale bi sve parcele biti jedan kroz jedan vlasništvo, osim tamo gdje se ljudi ne mogu dogovoriti ili gdje su u tijeku sudski sporovi, kazao je Zorić.