Sljedeće nedjelje, 26. ožujka u dentalnoj pripravnosti bit će stomatološki tim Ivan Dežulović, dr.med.dent.,spec. parodontolog. 

Zahvati će se obavljati u stomatološkoj ordinaciji na adresi Ulica Nikole Matafara 2A, Zadar uz prethodnu najavu na broj 091/7351121.