Završeno je e-savjetovanje u trajanju od mjesec dana za nekoliko važnih komunalnih odluka na koje bi građani imali što reći prije (ne)usvajanja na Gradskom vijeću.

Glavne uloge uz dopune odluke o komunalnom redu, reklamiranju, radnom vremenu ugostitelja i te lokacija za organizaciju događanja na otvorenom, imaju komunalni redari.

Uz nadzor javnih površina, kontrolu građevinskih radova tijekom ljetne sezone te najavljenu kontrolu pomorskog dobra umjesto lučke kapetanije, komunalni redari pretvarati će se u supermana.

Još bi vijećnik Enio Meštrović htio da rade posao građevinske inspekcije i kontroliraju je li se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i prostornim planom. Meštrović zna kako nema dovoljno građevinskih inspektora. Nema ni komunalnih redara i to radno mjesto jedva se i sezonski popunjava.

Komunalni redari sa srednjoškolskim obrazovanjem dakle moraju s ovlastima koje im daje Grad Zadar rješavati sav nered u javnom prostoru. Umjesto prometnih redara koji se obučavaju za digitalnu kontrolu EU projekta pametnog prometa, komunalni redari će sankcionirati dostavna i druga vozila koja zateknu u povijesnoj jezgri. Kao i do sada pomagat će im policija i preostali prometni redar, a valjda i kamere te zaštitne ograde na ulazu u pješačku zonu koje se najavljuju godinama kao epohalni projekt gradske vlasti.

Komunalni redari će izlaziti na mjesta prijave kako bi oni a ne sanitarna inspekcija kontrolirati visinu (ne)dopuštene buke s ovlaštenim mjeriteljima. Ako se organizatori ogluše na apel redara da se smanji buka, onda će im redari ispisati prekršajnu kaznu. U toj istoj odluci, Gradsko vijeće bi trebalo izglasati 24 lokacije  u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke. I to do 3 sata u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Dopuštena razina buke tijekom održavanja zabavnih, kulturnih i sportskih događanja određena je na 90 decibela. Redari nadziru dopuštenu buku i kod ugostitelja.

Komunalni redari ostaju jedini koji će nadzirati reklamiranje u slučajevima kada vlasnici reklama nemaju odobrenja, zbog neodržavana ili neplaćanja. Za sve vrste reklama, komunalno redarstvo donosi i rješenje o uklanjanju na koje se moguće žaliti u Županiju.

Postoji i jedna kompleksnija odredba o ulozi komunalnih redara: na osnovu prijave policije, službene osobe inspekcijskog tijela ili upravnog tijela Grada, utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojim je dovoljno utvrđeno da je okrivljenik učinio prekršaj iz članka 58. ove Odluke, komunalni redar će bez pozivanja okrivljenika izdati obvezni prekršajni nalog.

U toj novoj odluci o reklamiranju novost su uvođenje prve zone u kojoj za reklamu suglasnost kao i do sad moraju dati konzervatori a ukida se postavljanje malih reklamnih panoa do 6 m2 i transparenata. Novost su svakako cijene u eurima: