Pri kraju je prodaja stanova u dvije posljednje zgrade, a investitor Sigma Zadar gradi još četiri zgrade uz Ulicu Nikole Tesle na terenu koji je nekad bio u vlasništvu velike tvornice Bagat.

Počelo je uz pomoć sindikata državnih službenika koji su dobili popust za kupnju stanova i obećanje kako će to biti samo tri zgrade. Posao se odvijao preko Sigma Matice koja je ugašena, a osnivač i osoba koja ju je zastupala, Zoran Kovač, u sudskom registru je ubilježen u 95 poduzeća. Sigma Domus i Sigma Matica liani su pripojeni u njegov TAU centar.

Proteklih godina izraslo je naselje od 15 zgrada s jedne strane Tesline ulice, a teško da bi se moglo prebrojati 15 zasađenih stabala. Istina da je na brojne i puste primjedbe zadarske javnosti pa čak i stanara, kako je to primjer betonizacije, posađeno nešto grmolikog zelenila, ali ne i najavljeni dječji park unutar zgrada.

Međutim, obaveza izrade urbanističkog plana uređenja (UPU) je izbačena iz Prostornog plana Grada Zadra.

Vizualizacija još četiri zgrade istog investitora Sigme Zadar koje će se vizualno nešto razlikovati

Nadležni u Gradu Zadru za to nemaju suvislo opravdanje. Tek osim najave pročelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Darka Kasapa kako će se u najnovijim izmjena Prostornog plana, kada jednog dana ugledaju svjetlo dana (odluka o izradi je donesena 2020. godine) ugraditi obaveza povećanja na 30 posto zelenila od građevinske parcele kao i izrada UPU za preostalo područje SAS-a.

Grad Zadar namjerava dati svoj veliki doprinos ozelenjivanju tog naselja serijski izgrađenih zgrada, pa će u nastavku podići park. Najavljeno je to kao grom iz vedra neba u listopadu prošle godine kada je na kolegiju gradonačelnika rečeno da će se graditi dva nova parka. Ovaj na Plovaniji će biti na 9920 metara četvornih.

Park bi, prema idejnom rješenju, trebao imati i dječji park. Iznos od 5 milijuna kuna osiguran je u prošlom proračunu, rečeno je u listopadu, dok se u prosincu na proračunskoj sjednici usvojila odluka kojom će se taj teren otkupiti od Odašiljača i veza za 5,9 milijuna kuna.

Na te tri čestice polovicom ožujka još je uvijek kao vlasnik upisana ta državna firma. Ovo je slika iz elaborata procjene vrijednosti zemljišta u prilog odluci o prodaji koja je donesena na sjednici Gradskog vijeća 22. prosinca.