Napokon je poznata nova procjena za nekadašnju školsku, a kasnije i tvorničku zgradu u Malom Ižu, koja već dugo zjapi prazna. Gradska uprava pokušala je tu kamenu zgradu u dva navrata prije četiri godine prodati po cijeni od 2.140.000 kuna, ali interesa nije bilo, iako su se kao potencijalni kupci spominjali zagrebački svećenici. Sve je stalo još 2020. godine kada se išlo u novu procjenu koja je sada spustila cijenu ispod razine od milijun kuna, čime je izbjegnuto ishođenje nove suglasnosti Gradskog vijeća.

- Nova procjena za nekretninu iznosi 128.520 EUR-a (968.333 kuna). Grad Zadar je u proteklom razdoblju u više navrata raspisivao javne natječaje za prodaju predmetne nekretnine, međutim konkretnih ponuda za kupnju nije bilo. Iz navedenog razloga pribavljena je nova procjena sukladno odgovoru (naputku) Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o načinu korekcije procjembenog elaborata nakon neuspješnog postupka prodaje nekretnine putem javnog prikupljanja ponuda. Od ovlaštenog procjenitelja zatraženo je da izvrši reviziju predmetnog elaborata na način da uzme u obzir upute iz nadležnog Ministarstva. Po primitku revidiranog elaborata, pribavljeno je pozitivno mišljenje Procjeniteljskog povjerenstva o usklađenosti procjembenog elaborata sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, navode iz Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom.

Ukupna površina gradske imovine u Komoševoj iznosi 572 m2, od čega kuća 315 m2, dvorište 149 m2, drugo dvorište 95 m2 i spremište 13 m2.

- Po dovršetku svih pripremnih radnji raspisat će se novi javni natječaj za prodaju predmetne nekretnine, najavili su iz Grada Zadra.