Dobra vijest za hospicij na Babindubu - zaokružena je financijska konstrukcija za njegovu gradnju, koja je zbog poskupljenja radova i materijala porasla na blizu 2 milijuna eura. Do sada je preko Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike bilo osigurano milijun eura, no s obzirom na rast cijene cijeli je projekt prebačen na Ministarstvo zdravstva. S obzirom da je riječ o projektu koji premašuje vrijednost od 10 milijuna kuna, odluka o financiranju usvojit će se na jednoj od sljedećih sjednica Vlade RH.

Zadarska županija je započela s realizacijom ovog projekta još 2019. godine, kada je Republika Hrvatska Ugovorom o darovanju Zadarskoj županiji darovala nekretnine ukupne površine 2.626 m², obje u k.o. Crno, u svrhu smještaja Centra za palijativnu skrb Zadarske županije - Hospicij Babindub. Nakon toga Zadarska županija izradila je glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije zgrade za potrebe izgradnje Centra za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije kao i projekt uređenja okoliša.

Projektom rekonstrukcije zgrade bivše vojarne Babindub, na ukupno 592,99 m² neto korisne površine građevine (podrum + prizemlje + 1. kat), osigurano je 10 postelja u 5 dvokrevetnih soba, kao i prostorni uvjeti za rad multidisciplinarnog stručnog osoblja. Građevinska dozvola ishodovana je 24. kolovoza 2020. godine.

- Sukladno Planu nabave za 2023. godinu procijenjena vrijednost nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji i uređenju okoliša zgrade Hospicija iznosi 1.907.187 eura (bez PDV-a), a isti bi se u cjelokupnom iznosu trebao financirati iz Državnog proračuna RH, s pozicije Ministarstva zdravstva te se uskoro očekuje Odluka Vlade RH o dodjeli financijskih sredstava Zadarskoj županiji za navedenu svrhu. Odmah po donošenju navedene Odluke, Zadarska županija će provesti sve potrebne postupke i raspisati javni natječaj za izvođenje radova, kaže pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom Nikica Miletić.

Očekivano vrijeme trajanja predmetnih radova je 12 mjeseci, a njihov početak se očekuje odmah po provedenom natječaju.