Preseljenja sjedišta i službi Zadarske županije preko mosta nastavit će s privremenim rješenjem na Relji, točnije u zgradi Hrvatske pošte.

- Kako bi mogli izvesti planirane radove potrebno je za vrijeme trajanja radova privremeno iseliti tamo smještene službenike te im osigurati prikladne prostore za nesmetan rad na drugoj lokaciji. Kao jedna od lokacija za smještaj navedenih službenika razmatra se i prostor u vlasništvu Hrvatske pošte d.d., na lokaciji u Zrinsko-Frankopanska ulica, napisao je na novinarski upit pročelnik Nikica Miletić.

On vodi plan preseljenja koje se, kako je to opravdano u javnosti, radi za smanjenje troškova zakupa i da svi budu na jednom mjestu. Pa tako i sjedište Zadarske županije koje će iz zgrade Doma županije preseliti u zgradu u kojoj je prije ponovnog spajanja, prema reformi ministra Ivana Malenice, bio ured državne uprave.

Novo sjedište Zadarske županije koja još nije tu zgradu dobila od Države

Zadarska županija je, prema informacijama pročelnika Miletića, u završnoj fazi izrade dokumentacije za nadmetanje u svrhu izvođenja građevinsko - obrtničkih radova na uređenju i prilagođavanju poslovnih prostora (zgrada) u ulicama Ivana Mažuranića i J.J. Strossmayera.

- Objava samog natječaja očekuje tijekom slijedećih 30 dana, informirao je pročelnik za županijsku imovinu.

Na čekanju je plan preseljenja 12 ambulanti pedijatrije i ginekologije iz sustava u zgradu Poliklinike kojim bi se ta zgrada Doma zdravlja oslobodila za županijske službe. Tamo gdje je bila Hitna koja je preselila u Polikliniku, uselila je županijska ustanova AGRRA. Županija je na dobrom putu da nađe alternativni smještaj Državnom inspektoratu i upravi za ribarstvo. Radi se o 70-ak službenika.

- Županija će im ustupiti poslovne prostore u svom vlasništvu na adresi ulica Brne Krnarutića i Juraja Barakovića, napisao je Miletić. Radi se o četvrtom katu Gradske vijećnice te zgradi koju dijele s Gradom pored crkve. Sv Krševana. Prethodno od tamo trebati preseliti županijske odjele.

Zgrada u kojoj je Državni inspektorat dodijeljena je Zadarskoj županiji

Prema ugovoru kojeg je sa županom Božidarom Longinom potpisao bivši ministar državne imovine Goran Marić, Županija je za zgradu u kojoj je Državni inspektorat obavezna naći zamjenski smještaj.

Dosadašnje ponude nisu nailazile na dobar prijem kod Državnog inspektorata, a nuđeni su im prostori u privatnom vlasništvu kojeg bi oni morali plaćati, dok su kontejnersko sjedište Lučke uprave u Gaženici odbili. Hoće li pristati biti na dvije lokacije, bez osiguranog parkinga za službena vozila kojeg su imali u dvorištu zgrade u Ulici J. J. Strossmayera, to se ne zna.

U svakom slučaju, Zadarska županija će na vrijeme izvijestiti građane i cjelokupnu javnost o mogućim promjenama adresa, odnosno lokacija na kojima će biti smješteni županijski upravni odjeli, kao i djelatnici Državnog inspektorata, poručio je pročelnik Miletić.