Iako je u travnju pročelnik Darko Kasap rekao kako projekt uređenja staza na zadarskoj rivi, koji potpisuje arhitektonski biro Rene, došao u završnu fazu, tek je u prosincu taj arhitektonski studio dobio posao na izradi glavnog projekta.

Oni su taj posao ugovorili na 34 500 kuna s PDV-om. Zadatak im je izrada Glavnog projekta uređenja pješačkih staza na Obali kralja Petra Krešimira IV.

Grad Zadar je osigura financiranje preko Fonda zaštite okoliša za uređenje pješačke i biciklističke staze na potezu od 950 metara, koliko je dug obalni pojas koji se uređuje kao lučko područje.

Radovi na tom povijesnom zahvatu rekonstrukcije zadarske rive trajat će do kraja godine, ali gradilište nije razlog zbog čega se neće tako skoro uređivati zelena površina.

A hoće li na njoj uskoro biti postavljen mini - luna park  te štandovi za ljetnu prodaju po cijeni koja je smiješna za tu lokaciju, ovisit će o Odjelu za gospodarenje gradskom imovinom. Na zelenom pojasu rive već je otvorena jedna od više ugostiteljskih teresa. Nema sumnje kako će i ovog ljeta biti umjetnih zelenih tapeta na rivi. Sve to bi trebala biti prošlost jednog dana kada se uredi zelena površina zadarske rive prema arhitektonskom projektu.