Nešto kasnije od najavljenog, Zadarska županija raspisala je javni natječaj za radove na uređenju šalter sale u nekadašnjim prostorima Zavoda za hitnu medicinu u prizemlju zgrade na adresi Ulica Ivana Mažuranića 28.

Jedan je to od niza koraka koji se trebaju poduzeti prije preseljenja Zadarske županije iz sadašnjih prostorija na Poluotoku u buduće sjedište u zgradama nekadašnje vojarne Stjepana Radića, koja bi na jednom mjestu objedinila sve županijske agencije i ustanove.

Dio zgrade koji je bio u funkciji hitne pomoći adaptirat će se i prenamijeniti u prostor sa šalterima za rad upravnih odjela i stručnih službi sa strankama te pratećim pomoćnim prostorima.

Na ukupno 14 pultova građani će moći dostavljati svoje zahtjeve i druge podneske iz raznih upravnih područja u nadležnosti Županije - prostorno uređenje, graditeljstvo, matične evidencije, imovinsko-pravni poslovi i drugo.

- Priroda zahvata je takva da neće utjecati ni na jedan od bitnih uvjeta za građevinu niti na lokacijske uvjete prema kojima je zgrada izgrađena, navodi se u opisu nabave.

Radovi su procijenjeni na 170.500 eura bez PDV-a, odnosno nešto više od 1,2 milijuna kuna, a trajat će se svega dva mjeseca. Ponude zainteresiranih izvođača zaprimaju se do 6. travnja.