Nekadašnji objekt "Zara beach", ranije "Hitch", i ove će turističke sezone dočekati kupače u zapuštenom i neuglednom stanju. Nakon brojnih neispunjenih obećanja i najava natječaja kao točke na prošlogodišnjim sjednicama Gradskog vijeća, gradske vlasti sada čekaju novi Zakon o pomorskom dobru.

Navode kako je "Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom pokrenuo postupak, točnije formalni dio postupka koji se odnosi na poduzimanje pripremnih radnji koje prethode objavi javnog natječaja za davanje u koncesiju pomorskog dobra sukladno odredbama čl. 14. Zakona o koncesijama".

- Nadalje, obzirom da se koncesija na pomorskom dobru daje na duži niz godina, a da je Vlada Republike Hrvatske 29. prosinca 2022. godine usvojila Nacrt Prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te je isti predan Hrvatskom saboru u daljnju proceduru, a imajući u vidu činjenicu da se određeni instituti iz domene raspolaganja pomorskim dobrom predloženim zakonskim odredbama uređuju na drugačiji način, Grad Zadar je zauzeo stav da bi bilo svrsishodno pričekati s objavljivanjem i provođenjem predmetnog javnog natječaja dok se izglasaju i stupe na snagu nove zakonske odredbe koje se odnose na pomorsko dobro ili dok o istima ne bude odlučeno na neki drugi način, poručuju iz Grada Zadra.

Podsjetimo, u njihovoj režiji na ljeto 2020. godine srušen je dio objekta, nakon što im je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo na upravljanje tu nekretninu koja je bila predmet sporenja s Hotelima Zadar. Brojnima je sporan i novi Zakon o pomorskom dobru koji trenutno čeka drugo čitanje u Hrvatskom saboru. Među sumnjičavima su i SDP-ovci koji su upravo u blizini objekta Zara beach nedavno održali presicu ističući kako bi novi zakon mogao dovesti do zabrane pristupa tom dijelu popularne plaže Kolovare.