Mišljenje Ministarstva financija o opravdanosti obustave proračuna Općine Vir komentirao je predsjednik Općinskog vijeća Josip Bašić.

Ministarstvo financija je donijelo odluku o osnovanosti Odluke o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela koju je donio načelnik Općine Vir. Ministarstvo je ocijenilo da je odluka bila osnovana po 7 amandmana od ukupno 13 na osnovu kojih je načelnik obustavio proračun.

Podsjećam da je na prvi prijedlog proračuna vijeće predložilo 38 amandmana koje je načelnik uvrstio u novi prijedlog proračuna. Na novi prijedlog proračuna vijećnici su na sjednici vijeća izglasali dodatna 34 amandmana. Od ta 34 izglasana amandmana načelnik je na osnovu 13 amandmana donio odluku o obustavi proračuna, a ministarstvo je donijelo odluku ocjenjujući da je od tih 13 amandmana odluka načelnika osnovana po 7 amandmana. Tih 7 amandmana se odnose na rashode za zaposlene u dva upravna odjela i na klubove i udruge.
To je ono što je zapravo načelnika i žuljalo u cijeloj priči jer te klubove i udruge vode vijećnici, direktori i ostali iz političke ekipe načelnika Radović i savjetnika Kapovića. Time se kupuje njihova naklonosti i zbog toga je načelnik obustavom proračuna nanio nenadoknadivu štetu Općini Vir i stanovnicima Vira.

Na sjednici Općinskog vijeća stručna služba nije dala na uvid sporne ugovore i vijeće sukladno tome je glasalo, budući da konkretnih dokaza nije bilo, vijeće njihovo nepotpuno obrazloženje nije uzelo u obzir.

Ukupna vrijednost 13 amandmana na osnovu kojih je načelnik donio odluku o obustavi proračuna je 1.493.000 eura, a iznos 7 ama amandmana za koje ministarstvo smatra da su osnovani u odluci načelnika iznose 208.000 eura. Preraspodjelu 1.285.000 eura u ovih 6 preostalih amandmana vijeće je zakonito izglasalo.

Dakle, od ukupno 72 amandmana uvrštenih i izglasanih na prijedlog proračuna ukupne vrijednosti 5.305.200 eura odluka načelnika je, sukladno odluci ministarstva, osnovana po 7 amandmana ukupne vrijednosti 208.000 eura. Zbog tih 208.000 eura koji se odnose na rashode za zaposlene u dva upravna odjela i klubove i udruge iz kojih se financira Radovićeva i Kapovićeva ekipa je zbog odluke načelnika Radovića Općina Vir blokirana 3 mjeseca.

Sami zaključite tko je pobjednik u cijeloj ovoj priči, a gubitnici su zbog odluke načelnika sigurno Općina Vir i njeni stanovnici, piše Bašić.