Sudac Općinskog suda u Zadru Nikola Marinović naložio je Parku prirode „Telašćica" da zbog prouzročene štete na njegovom automobilu, Zadraninu isplati iznos od 1915,38 eura, odnosno 14.431,42 kuna zajedno sa pripadajućim kamatama nakon prometne nesreće koja se dogodila 14. svibnja 2020. godine u ranojutarnjim satima na Dugom otoku.

Tog je dana na DC-109, između mjesta Zaglav i Žman sa područja PP "Telašćica" na cestu istrčao muflon te na tužiteljevom vozilu u kojem je bila još jedna putnica, prouzročio štetu u visini od 15.701,06 kuna.

Na temelju dokaza provedenih tijekom postupka te iskaza tužitelja i svjedokinje utvrđeno je da se događaj dogodio na način da su preko ceste pretrčala dva manja muflona, nakon čega je tužitelj je nastavio voziti usporeno, nakon čega mu je s desne strane iskočio odrasli muflon, udario ga u lijevu stranu vozila i razbio branik.

U odgovoru na tužbu, PP „Telašćica" navela je kako je na temelju Zakona o lovstvu, tužitelj bio dužan u roku od sedam dana od dana nastanka šteta obratiti se lovoovlašteniku Javnoj ustanovi "Park prirode Telašćice" pisanim putem, što nije učinio. Tvrde i kako se u vremenu kojeg tužitelj navodi nije provodio lov pa stoga ne postoji odgovornost lovoovlaštenika, kao i da se ne može odbaciti odgovornost vozača zbog nepostojanja dokaza da je vozilom upravljao u skladu s odredbama propisa kojima je uređeno područje o sigurnosti prometa na cestama i postojećim znakovima.

Sud je njihove argumente odbacio kazavši kako se tužitelj u korektnom roku obratio osiguravajućoj kući nadležnoj za rješavanje štete nastale u naletu divljači na vozilu, koja ima zaključen ugovor o osiguranju s Hrvatskim lovačkim savezom. Neosporna je i činjenica da se štetni događaj desio na području lovišta Dugi otok-istok kojim upravlja PP „Telašćica" te da "za zaštitu od opasne djelatnosti odgovara osoba koja se njome bavi".

- Da bi se tuženik kao lovoovlaštenik mogao osloboditi od obveze naknade štete nastale naletom vozila na divljač kada se nije provodio lov, morao je dokazati da šteta na vozilu potječe od nekog nepredvidivog uzroka koji nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, što u ovom sporu nije dokazano, stoji u presudi objavljenoj na e-oglasnoj ploči.

Visina potraživanja iznos je stvarno nastale štete tužitelju iz ovog događaja, a predstavlja trošak zamjene i popravka dijelova na automobilu, pri čemu je povukao tužbu za iznos od 168,51 eura, odnosno 1.269,64 kune. PP "Telašćica" tužitelju će morati nadoknaditi i trošak postupka  u iznosu od 1.129,05 EUR/8.506,83 kuna sa zateznim kamatama.