Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo stavio je na ponovni javni uvid prijedloga dva urbanistička plana: uređenja mješovite zone Bregedtti i UPU uvale Bregdetti.

Razlog tome je formalne naravi - autoru plana Radionici Marušić isteklo je službeno ovlaštenje koje nije na vrijeme uskladio s promjenom propisa. S obzirom na to da se radi o dva plana koja su vezana za morski pojas, prema tumačenju zamjenika pročelnika Matka Segarića, u resornom ministarstvu su osjetljiviji na takve formalnosti pa su se odlučili za ponovnu raspravu ta dva plana.

Ovlaštenje potpisivanja urbanističkog plana je ažurirano i planovi će biti izloženi 24. veljače s tim da je za oba plana, javno izlaganje zakazano 14. ožujka.

Predloženi plan za mješovitu zonu Bregdetti digao je Arbanase na noge te je postao plan od političkog značaja za gradsku vlast. Prva verzija plana, u izradi urbaniste Željka Predovana, pojavila se 2019. godine, da bi nakon burne rasprava u školi Arbanasa taj plan nestao s pozornice na kojoj se pojavio tek u veljači 2021. godine. Tada Plan potpisuje Radionica Marušić.

U veljači 2021. godine provedena je javna rasprava za UPU mješovite zone Bregdetti, a tek u kolovozu 2022. godine objavljen je izvještaj o toj javnoj raspravi. I sada ide treći pokušaj na putu da se usvoji taj plan kojim se predviđa nova stambena gradnja na mjestu uništene Zadranke.

Na čekanju je i uređenje uvale Bregdetti kojom gospodari Županijska lučka uprava za nove vezove i sadržaje.

U svibnju 2022. godine provedena je javna rasprava za Urbanistički plan uređenja uvale Bregdetti, a konačan izvještaj je napravljen u rujnu. Proći će još vremena prije nego se taj plan nađe na usvajanju Gradskog vijeća. Izmjene granice obuhvata plana nije razlog za  ponovno izlaganje UPU uvale Bregdetti. Iz prijedloga Plana izostavljena je cesta koja ide prema kampu Punte Bajlo. To je samo tehnički propust (vidljivost digitalne ortofoto karta) iz nadležnog odjela kojeg je autor plana za ponovni javni uvid ispravio. U najnovijoj verziji plana nema te ceste uz koju su bila predviđena dodatna parkirna mjesta.

Odluka o izradi UPU uvale Bregdetti o trošku Grada Zadra donesena je na Gradskom vijeću u ožujku 2020. godine. Županijska lučka uprava (ŽLU) još 2019. godine naručila je idejno rješenje od D&Z-a koje je Radionica Marušić razradila u Urbanistički plan uređenja uvale Bregdetti.