Stanje komunalnog veza u Šimunima na Pagu je u izrazito lošem stanju., tvrdi županijska vijećnica Helena Mikulandra. Županijska lučka uprava je preuzela upravljanje nad lučicom te poslala ugovore za komunalne vezove, kaže, bez da su osigurali minimalne uvjete - sidreni sustav ili užad.

- Što se tiče cijena komunalnih vezova, za većinu lučica one su skočile i do 100%, dok ste se Vi, župane netom prije, lokalnim medijima govorili da ste protiv takvih poskupljenja. Razumljivo za one u čiju infrastrukturu je ulagano, no u mnoge nije - npr. Novigrad i mnoge manje lučice. Pritom je zanimljiva prioritizacija ulaganja Županijske lučke uprave - npr. uloženo je 300 tisuća kuna za popravak dva mula na otoku Škarda koje broji ukupno 0 stanovnika, dok se komunalni vezovi u naseljenim mjestima urušavaju. Zašto je tome tako?, pitala je Mikulandra.

Župan Božidar Longin odgovorio je kako Županijska lučka uprava dobro gospodari lučkom infrastrukturom te je u nju u posljednje vrijeme uloženo 250 milijuna kuna.

- Na komunalne vezove je veliki pritisak. Ako je cijena veza po dužnom metru broda 100 kuna, to znači da se na razini godine, za brod od pet metara, plati 500 kuna. Do sada smo imali situaciju da se plaćalo 50 kuna, što je stvarno ispod svake razine. Često se ističe da je pritisak na komunalne vezove velik, da su cijene više bio bi vjerojatno manji. Moramo uvesti reda u korištenju pomorskog dobra i omogućiti da komunalni vezovi služe našim građanima, a ne u komercijalne svrhe, rekao je Longin.