Na područje od crkve Borik i ruševne građevine Dalme, tamo gdje je bila ledina i šikara, niče novo naselje.

Tamo se dogodila prava betonizacija izgradnjom velikog broja zgrada, serijske arhitekture koja prevladava. Takve zgrade, isključivo s ravnim krovovima, promijenile su vizuru tog dijela grada u kojem prevladava stambena obiteljska gradnja s krovovima i vrtovima preko puta ceste.
Trebala je ona biti i u obuhvatu UPU Vitrenjak II s obzirom na to da je izradu plana financirala skupina Zadrana i da su to uglavnom bile bodulske zemlje. Ali došli su investitori, neki simboličnog naziva viking, s ponudama koje se nisu mogle odbiti i na tom području događa se planska gradnja, očito za turističko tržište, a manje za stalno stanovanje.

Posljednje dvije godine na tom prostoru dogodio se graditeljski boom nakon što je Grad Zadar napravio cestu bez koje se nije mogla dobiti građevinska dozvola. Dobro upućeni na terenu kažu kako Elektra ne prati gradnju s priključcima za struju. Uz staru trafostanicu, potrošena je već i nova i trebat će graditi još jednu.

Gradske vlasti, barem na papiru, jako se trude u gradnji komunalne infrastrukture za područje Urbanističkog plana uređenja Vitrenjaka II. Međutim, plan za ovu godinu im je blokiran u proračunu za 2023. godinu. U njemu je za milijun eura bila predviđena infrastruktura UPU Vitrenjak, faze 7, 12 i 13.

Koliko će se stanova izgraditi, a koliko stabala posaditi, znat će se kada se potroši cijela zona koja izgleda kao planska gradnja iako je jako puno različitih investitora.