Općinsko državno odvjetništvo u Zadru raspisalo je javni natječaj za prijam jednog službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Radi se o radnom mjestu administrativnog referenta - upisničara, koji mora ispuniti sljedeće stručne uvjete: srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili druge odgovarajuće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu.

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, 17. veljače.