Nakon što je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta isključilo projekt Plavo-zelenog centra u zoni Lonići u Bibinjama iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava, u zraku je ostalo visjeti pitanje što će biti sa zemljištem površine 5.000 četvornih metara koje je Općina Bibinje prenijela na Zadarsku županiju u svrhu gradnje tog centra.

Na nedefiniranu sudbinu zemljišta na sjednici Županijske skupštine upozorila je vijećnica SDP-a Vedrana Mišković, podsjećajući kako je pravomoćna građevinska dozvola izdana još 2016. godine, što znači da je prije dvije godine istekla svaka mogućnost gradnje prema njoj.

- U veljači 2017. godine tadašnji župan, naravno sasvim slučajno u vrijeme predizborne kampanje za lokalne izbore, najavio je da je Plavo-zeleni centar odabran za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva. Procijenjena vrijednost projekta 42 milijuna kuna. U međuvremenu se preko ustanove Inovacija financira dokumentacija te je potrošeno 608.000 kuna javnog novca, ne računajući troškove pripreme zemljišta, javnobilježničke, administrativne i druge troškove koji sigurno nisu mali. Poslije lokalnih izbora projekt je spomenut još jednom u Narodnom listu i nikada više. Gdje je nestao Plavo-zeleni centar i ima li ikakve šanse da uskrsne? Ako ne, namjerava li Općina Bibinje tražiti povrat zemljišta od Županije? Planira li Županija prekinuti praksu trošenja javnog novca na projekte koji se neće izvesti?, pitala je Mišković.

Ravnateljica INOVAcije Katarina Colić odgovorila je kako je projekt tada bio prihvatljiv za financiranje, ali su nastupile okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti prilikom razrade i prijave projekta.

- U veljači 2017. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je Odluku o ispunjavanju kriterija za javljanje na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Ukupna planirana vrijednost projekta iznosila je 56.395.228 HRK, od čega su bespovratna sredstva iz EFRR 47.870.491 kn (84,88%). Kroz projekt se planiralo izgraditi, opremiti i uspostaviti Centar kompetencija za preradu ribe i voća (Plavo-zeleni centar) u poslovnoj zoni „Lonići" te provesti tri projekta istraživanja i razvoja čiji su nositelji tvrtke iz prehrambeno-prerađivačke industrije, a partneri iz znanstvene zajednice, pojasnila je Colić.

Nositelj projekta je bila Ustanova INOVAcija, a partneri Cromaris, MišIov, Bio svijet, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zadru, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku, te suradnik na PZ Maslina i vino.

- S obzirom da je i nakon više od dvije godine od predaje projektnog prijedIoga na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u predodabiru i 16 mjeseci od predaje projektnog prijedloga na ograničeni poziv isti još uvijek bio u fazi vrednovanja od strane nadležnog Ministarstva, tvrtke partneri odustaju od provedbe istraživačko-razvojnih projekata jer više nisu mogli čekati. Kako je provedba prijavljenih projekata bila uvjet za provedbu cijelog projekta, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 29. siječnja 2019. godine isključilo projekt iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava, odgovorila je Colić.

Za sada općina Bibinje nije zatražila povrat zemljišta na kojem je bila planirana izgradnja.