Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić će dana 20. veljače 2023. godine u 18.00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, održati stručno predavanje „Tko, kada, kako i zašto mari za pravednost?" kojim će se obilježiti Svjetski dan socijalne pravde. Ovo stručno predavanje je namijenjeno psiholozima i drugim stručnjacima te zainteresiranoj javnosti.

U studenom 2007. godine na Općoj skupštini UN-a jednoglasno je usvojena Rezolucija temeljem koje se na dan 20. veljače svake godine obilježava Svjetski dan socijalne pravde. Stoga je prigoda da se u 16. Tjednu psihologije, koji počinje 20. veljače, promoviraju i psihologijske spoznaje o temama koje su povezane sa socijalnom pravdom.

Tijekom desetljeća psihologijskih istraživanja prikupljen je bogati korpus relevantnih spoznaja u području distributivne, proceduralne, retributivne i restorativne pravde, koje se mogu rezimirati na različite načine.

U ovom će predavanju te spoznaje biti prikazane iz perspektive funkcionalnih metafora o ljudskoj prirodi na koje su se psiholozi implicitno ili eksplicitno oslanjali u dosadašnjim istraživanjima i tumačenjima načina na koje ljudi prosuđuju o pravednosti. Uz ključne spoznaje u okviru pojedinih pristupa, posebice u socijalnoj psihologiji, u fokusu predavanja su i spoznaje o individualnim razlikama u osjetljivosti na nepravdu i sustavu različitih vjerovanja o pravednosti, te njihove implikacije za suočavanje s nepravdom, subjektivnu dobrobit i mentalno zdravlje.