Ravnateljica Dječjeg vrtića Radost Larisa Pavlović-Petani očitovala se na navode o plaćanju ulaznica za predstave Kazališta lutaka Zadar.

- S obzirom na niz neistina i netočnih tvrdnji koje smo imali priliku čuti i pročitati vezano za odlaske djece Dječjeg vrtića Radost u Kazalište lutaka Zadar i financiranje lutkarskih predstava, imam potrebu očitovati se činjenicama, demantirati netočno iznesene tvrdnje i pojasniti isto.

Prije svega ističem kako tvrdnja iznesena od strane gradske vijećnice Danijele Vukoše i objavljena u medijima 14. veljače 2023. godine kako jedino od Dječjeg vrtića Radost nije stigao odgovor vezan za upit o odlasku djece u kazalište i plaćanje istog, nije točna. Naime gradski vijećnik Danijel Radeta putem e - pošte poslao je upit pod predmetom „VIJEĆNIČKI UPIT - DV Radost", dana 31. siječnja 2023. u 14.49 sati te je dobio odgovor od strane Vrtića 9. veljače 2023. u 12.40 sati, dakle u zakonskom roku.

Grad Zadar kao osnivač vrtića ne podmiruje niti je ikad podmirivao lutkarske predstave u Kazalištu lutaka Zadar, već je ovisno o financijskim planu i mogućnostima troškove ili snosio vrtić iz vlastitih sredstava ili su troškove kazališta snosili roditelji.

Tijekom razdoblja pandemije djeca iz Dječjeg vrtića Radost nisu odlazila na kazališne predstave u Kazalište lutaka Zadar. U 2022. godini organizirana su dva posjeta kazalištu, i to za djecu starijih, srednjih i mješovitih odgojno obrazovnih skupina (od 4 do 7 godina). U svibnju 2022. godine u kazalište je otišlo 491 dijete (8.347 HRK) te u listopadu 427 djece (8.540 HRK). Troškove posjeta kazalištu oba puta u 2022. godini snosio je vrtić iz vlastitih sredstava. U siječnju 2023. organiziran je jedan posjet kazalištu za kojeg su troškove podmirili roditelji.
Na pitanje gdje su nestali novci, naglašavamo da novci nisu nigdje nestali, već je novac roditelja utrošen za plaćanje računa kazališta u siječnju 2023., kada su roditelji bili u obvezi snositi trošak. Novac nije nestao niti u slučajevima kada je vrtić imao financijske mogućnosti podmiriti troškove posjeta kazalištu vlastitim sredstvima, u kojim je slučajevima novac ostao u osobnom budžetu roditelja. Dakle, u oba načina plaćanja nitko nije oštećen, ni roditelji, ni vrtić.

Posjeti kazalištu planiraju se i organiziraju sukladno Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Radost s uobičajenom dinamikom odlaska od četiri do pet puta tijekom tekuće pedagoške godine. Ovim putem ističem kako je Dječji vrtić Radost predškolska ustanova s dugom tradicijom odlazaka djece u kazalište te mi je iskreno žao što se isti našao u fokusu negativnih i neprimjerenih napada.

Istaknula bih da imamo izvrsnu suradnju s umjetnicima Kazališta lutaka Zadar, te da smo izuzetno zadovoljni time što imamo mogućnost pružiti djeci predškolske dobi našeg grada uživanje u raznovrsnim umjetničkim izvedbama, napisala je Pavlović-Petani.