U srijedu, 15. veljače 2023. u organizaciji projektnog tima Sveučilišta u Zadru, u Metkoviću je održana radionica usmjerena na podizanje svijesti sudionika o pluvijalnim poplavama i pravovremenoj reakciji. Cilj radionice bio je predstaviti rezultate projekta STREAM, te pružiti informacije o pluvijalnim poplavama i načinima prevencije rizika i pravovremene reakcije. Tijekom radionice također je prikazana procedura prijave i leta bespilotne letjelice, prezentacija različitih tipova bespilotnih letjelica te senzora za kartiranje pluvijalnih poplava. Sudionici su također mogli vidjeti aeofotogrametrijsku obradu snimaka i kartiranje poplava.

Sveučilište u Zadru partner je na projektu STREAM koji se financira u okviru Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. - 2020. Interreg V-A. Opći cilj projekta je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačke sposobnosti centara za upravljanje u hitnim situacijama kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su poboljšati znanje o poplavama, osnažiti hitne službe te poboljšati sustave ranog upozoravanja i komunikacijske sustave.

Osim izgradnje kišnih vrtova, projekt uključuje i brojne druge aktivnosti kao što su: izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava na projektnom području; izrada Plana upravljanja rizicima od poplava na projektnom području; opremanje operativnih snaga Stožera civilne zaštite Zadarske županije, konkretno nabava protupoplavne opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Zadar; razvoj sustava radio veza za stožere civilne zaštite; radionice za podizanje svijesti javnosti i dionika o opasnostima od poplava, pravilnom postupanju u slučaju poplava i mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se poplave spriječile koliko god je to moguće teprojektiranje novih pametnih sustava odvodnje.