Dugo je jučer trajala rasprava i političko prepucavanje demagoškog tipa oko usvajanja odluke da se izrade izmjene detaljnog plana uređenja TŠC-a, važnog zbog gradnje školske dvorane.

Pojedini HDZ-ovi vijećnici trudili su se u uvjeravanju javnosti kako su vijećnici većine krivi što se ta dvorana nije već izgradila prije godinu i po dana. U tome je prednjačio vijećnik Davor Karlović govoreći kako se učenici te dvije škole i dalje smrzavaju a on ne može vjerovati da su oni godinu dana bili protiv dvorane u kojoj bi imali nastavu. Naime, u proteklih godinu i pol, prijedlog odluke o izradi plana nije prolazio ili se skidao sa sjednice Gradskog vijeća koje će po izradi tog Plana, ponovno ga usvajati.

Sastanak vijećnika većine s ravnateljem škole i autorom tog plana, također je bio teški krimen kojeg je HDZ prebacivao na račun predsjednika Gradskog vijeća Marka Vučetića.  I sve to kako ne bi ispalo da je odluka o izradi plana bila po njihovom i po onom kada su oni to htjeli.

-  Nisam bio zabrinut za to hoće li se donijeti odluka jer sam znao da da to treba donijeti. Mi s tim planom rješavamo vlasništvo nad terenom na kojem će se graditi dvorana  a nakon već provedene parcelacije. Ona se mora potvrditi tim planom. Vlasništvo i idejno rješenje kojeg imamo već dvije godine, osnova su da bi bili spremni čim se otvori linija za EU financiranje, kazao je dan poslije Tihomir Valčić, ravnatelj Strukovne Škole Vice Vlatkovića.

Oni su prije godinu dana županijskoj agenciji ZADRA NOVA prepustili posao prijave za EU financiranje izrade projektne dokumentacije što se procjenjivalo na milijun kuna. 

Jučer su SDP-ovi vijećnici spočitali HDZ-u kako su na županijskoj skupštini odbili njihov prijedlog za financiranje izrade projektne dokumentacije u iznosu od 1.2 milijuna kuna.

S obzirom da je Županija a ne Grad osnivač te i ostalih srednjih škola, SDP je na Županijskoj skupštini predložio amandman za financiranje izrade projektne dokumentacije, no HDZ je taj prijedlog odbio. Zašto osnivač ne želi podržati TŠC i ravnatelja Tomčića koji želi izgraditi sportsku dvoranu, pitao je jučer SDP ov vijećnik Daniel Radeta.

Dalek je put do sportske dvorane svjestan je tog ravnatelj Tomčić koji se, kako je jučer utvrđeno na Gradskom vijeću, itekako dokazao. Bitno je početi, kazat će Tomčić najpoduzetniji zadarski ravnatelj. On je 1995. godine kao dipl. inž. iz Končara došao raditi u staru tehničku koja nije imala ni televiziju.