Posjet Centru za mlade bio je povod da se ministar regionalnog razvoja i EU fondova Šime Erlić osvrne na učinke ITU mehanizma, kroz koji su provedeni najveći kapitalnih projekata posljednjih godina - Centar za mlade s uređenjem okoliša, Zonu Crno, ITS i rekonstrukciju Tuđmanove ulice, projekt ZUM, uređenje stare Tehničke škole i rekonstrukciju crkve sv. Nikole. Završetkom projekata tijekom 2023. godine Zadar će prošlu financijsku perspektivu završiti s maksimalnom apsorpcijom sredstava iz ITU omotnice.

- Razgovaralo se o napravljenom ali i o budućoj perspektivi jer ćemo odrediti u kojem će smjeru grad ići. Mi na lageru imamo toliko projekata da će nam 43 milijuna eura, koliko nam se stavlja na raspolaganje, biti malo. Ono što ne uspijemo riješiti kroz EU fondove nastojat ćemo realizirati svojim sredstvima, najavio je gradonačelnik Branko Dukić.

Ministar Šime Erlić pojasnio je kako je u novoj perspektivi omogućeno više sredstava i puno veća lepeza mogućih projekata za sufinanciranje, a koji moraju biti u skladu sa Strategijom urbanog razvoja Grada Zadra, koja je trenutno u izradi.

- Zadar je jedan od boljih gradova u Hrvatskoj jer je iskoristio cjelokupnu ugovorenu alokaciju i doveo do samog kraja ugovorene radove. Sredstva iz ITU mehanizma za iduće razdoblje trebala bi biti dostupna kroz mjesec-dva dana, a iz njega Zadar ima mogućnost povući 43 milijuna eura. Time će grad moći napraviti novi iskorak i usmjeriti sredstva u kulturnu baštinu, brownfield investicije, promet, urbana rješenja, poslovnu infrastrukturu. Važno je i zbog toga da Zadar donese proračun, jer bez njega neće moći koristiti sredstva, upozorio je Erlić.

Upravni odjel za EU fondove Grada Zadra radi na indikativnoj listi novih projekata, a osim same selekcije unutar upravnih jedinica Grada, u tijeku su intenzivni razgovori, usklađenje i dogovor sa svim jedinicama lokalne samouprave koje su dio urbanog područja Zadar. Vrijednost projekata UP Zadar značajno nadilazi raspoloživa potencijalna sredstva, a oni najkvalitetniji, najspremniji i prihvatljivi u skladu sa smjernicama naći će se na indikativnoj listi ITU mehanizma za novo razdoblje.