U organizaciji Zadarske županije i Ureda zastupnika u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislava Sokola u Zadru je održana konferencija „Pametna sela - EU koncept razvoja ruralnih područja". Sudionicima su se uvodno obratili Božidar Longin, župan Zadarske županije, Branko Dukić, gradonačelnik grada Zadra, Šime Erlić, ministar regionalnog razvoja i fondova EU, Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, putem video poruke Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije te zastupnik Tomislav Sokol.

- Ruralna područja i otoci suočeni su s nizom izazova poput depopulacije, skromnog tržišta rada, nedostatka zdravstvene i obrazovne infrastrukture te nedostatka ostalih usluga. Mišljenja sam da digitalne tehnologije imaju sposobnost radikalne transformacije nedostataka s kojima se ruralna područja suočavaju u pogledu udaljenosti i male gustoće naseljenosti. Stoga je jedan od mojih ciljeva promoviranje i zalaganje za smanjenje razlika između regija uz pomoć dostupnih europskih fondova, programa i inicijativa s posebnim naglaskom na ruralna područja koja imaju ključnu ulogu u 21. stoljeću. Kao potpredsjednik Međuskupine Europskog parlamenta za ruralna, planinska i udaljena područja i pametna sela (RUMRA&Smart Villages), nastojim osvijestiti lokalne i regionalne aktere o prednostima koje koncept pametnih sela donosi, a s ciljem ravnomjernog razvitka svih ruralnih područja naše zemlje, istaknuo je zastupnik Sokol.

- U trenutnom programskom razdoblju Hrvatska na raspolaganju ima gotovo 25 milijardi eura te taj iznos predstavlja jedinstvenu priliku koja mora pridonijeti modernizaciji i rastu gospodarstva te društvenom i ravnomjernom razvoju Hrvatske. Europska sredstva koja se izdvajaju za poboljšanje kvalitete života i infrastrukture u slabije razvijenim područjima ključna su za demografsku revitalizaciju područja koja su izgubila stanovništvo zbog gospodarskih i drugih razloga. Sustavnim provođenjem investicija uz pomoć europskih sredstava u bolju prometnu povezanost, širokopojasnu infrastrukturu te dostupnost zdravstvenih i obrazovnih usluga, ruralna područja i otoke možemo učiniti privlačnim i po prilikama za poslovne uspjehe i za život bolji od gradskog, zaključio je zastupnik Sokol.