Ne zna se točno kad će javnosti doznati jesu li sporni amandmani na Proračun Grada Zadar zakoniti ili nezakoniti kako su to ustvrdile gradske vlasti. Pitali smo Ministarstvo financija kad će biti završen njihov nadzor.

Postupak Ministarstva u tijeku te će predmetna odluka biti donesena i dostavljena u propisanom roku, odgovorili su i objasnili zakonski okvir za taj postupak.

„Ministarstvo financija provodi postupak utvrđivanja osnovanosti donošenja Odluke o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela od 30. prosinca 2022. godine, koju je donio gradonačelnik Grada Zadra, a kojom je obustavljen od primjene Proračun Grada Zadra za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Člankom 80.a stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da će postupajući po odluci općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi odluke od primjene općeg akta ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, u roku od 30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijeti:

- odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom ili
- odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom", navodi se u obrazloženju metaforički rečeno BITI ili NE BITI zadarskog proračuna.

Naknadno smo pitali kad završava taj rok jer je odluka o obustavi proračuna objavljena 30. prosinca, ali nisu odgovorili na novinarki upit kada su dobili zahtjev iz Grada Zadra. Prema nekim neslužbenim izvorima, to bi trebalo biti baš 14. veljače, na Valentinovo kada se održava sjednica Gradskog vijeća.

Srećom da je u javnosti za Zadarski.hr taj presedan koji se dogodio u Gradu Zadru, pojasnio pravi stručnjak i profesor dr. sci Mihovil Škarica. On je među ostalim rekao „Moguće je da će se već nakon 30 dana što Ministarstvo zaprimi odluku o obustavi izvršenja proračuna sve „resetirati" i proračun će se odblokirati te će sve nastaviti funkcionirati. Ako Ministarstvo bude stava, što mislim da će biti, i zbog pravnih i zbog političkih razloga, da su odredbe proračuna nezakonite, potvrdit će gradonačelnikovu odluku o obustavi te je poslati Visokom upravnom sudu.

Sudovanje je postupak kojeg se s pravom svi mogu pribojavati. Ali ne i predsjednik Gradskog vijeća Marko Vučetić koji kaže kako bi sud trebao presuditi u tom političkom ping pongu.