Potporni zid uz bazen na Kolovarama nad kojim je istoimena ulica, urušio se još krajem prošle godine a još mjesecima neće biti saniran. Upravni odjel za komunalne djelatnosti ogradio je prostor metalnim ogradama i trakama kako bi upozorio prolaznike na opasnost i na tom za sada stao.

- Na toj mikrolokaciji smo koncem prošle godine evidentirali urušavanje potpornog zida prometnice , ogradili prostor te zatražili i dobili mišljenje statičara. Po njegovom nalazu potrebno je provesti geotehničke istražne radove kojim će se utvrditi točna geometrija potpornog zida i stanje temeljne stijene te izraditi geotehnički elaborat koji će služiti kao podloga za glavni projekt rekonstrukcije, kaže pročelnik ovog odjela Robertino Dujela.

Okvirna procjena cijene sanacije zida dužine 50 metara, koju je dao isti građevinski vještak, je oko 850 tisuća kuna.

- Komunalni odjel trenutačno taj iznos ne može proračunski osigurati iz dijela održavanja, kao ni izradu projektne dokumentacije. Stoga smo realizaciju izrade projektne dokumentacije i same rekonstrukcije pokrenuli koordinacijom više gradskih odjela, kaže Dujela, dodajući da je prostor osiguran te da nema opasnosti od daljnjeg urušavanja.

S obzirom da je za održavanje javnih površina na razini cijele godine dostupno 3 milijuna kuna, posao će na sebe vjerojatno preuzeti Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo. A tu opet dolazimo do privremenog financiranja i obustave projekata, jer u ovom trenutku odjel ne može pokretati nove nabave, pa tako ni raspisati natječaj za projektanta. Kada sredstva ponovno budu dostupna, sanacija će se odraditi u najbržem mogućem roku.