Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadar organizira prezentaciju Zakona o strancima s posebnim osvrtom na izazove u primjeni i tumačenju odredbi vezanih za status državljana trećih zemalja i poslodavaca pri zapošljavanju u Republici Hrvatskoj. Prezentacija je planirana  3. veljače 2023. godine u Hotelu Kolovare s početkom u 11 sati.

Prezentaciju će voditi Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a na njoj će nazočiti i djelatnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Zadar.

Naime, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadar zbog aktualnosti teme, ali i zbog upita zainteresirane poslovne zajednice, organizira prezentaciju na temu uvoza radne snage.

Svjedoci smo višegodišnjih fluktuacija na tržištu rada koje naše poslodavce suočavaju s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se u konačnici odražava i na njihovo redovno poslovanje. Za zapošljavanje državljana trećih zemalja potrebno je prethodno ispunjavati uvjete definirane trenutno važećom kodifikacijom (zakoni i podzakonski akti).

Zakon o strancima sa pripadajućim podzakonskim aktima pravni je temelj kojim se reguliraju uvjeti ulaska, boravka i rada državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.