Stečajna upraviteljica nekadašnjeg izdavača Zadarskog lista RTD d.o.o. Dinka Trumbić priznala je prvotno odbačenu tražbinu novog vlasnika zadarskog dnevnika, riječkog Novog lista, od 2,2 milijuna kuna, dok je zbog zastare odbačena tražbina prijašnjeg vlasnika JOJ Media House od 4,9 milijuna kuna.

Na ispitnom ročištu Trgovačkog suda u Zadru Trumbić je pokušala osporiti prebacivanje Zadarskog lista u vlasništvo Novog lista, smatrajući da se nisu stekli uvjeti za prijenos žiga, domene i portala. Naime, prijenos je ugovoren za iznos od 1,5 milijuna kuna, što je Novi list otpisao od dugovanja koje je Zadarski list imao prema njima. Spomenula je zanimljivu okolnost da je prethodni vlasnik JOJ Media House prijenos žiga ugovorio za 5,5 milijuna kuna, i to prema grupi zainteresiranih osoba i trgovačkih društava iz Zadra. Međutim, došla je pandemija koronavirusa, nije izvršena početna uplata od 500.000 kuna i posao je propao.

Odvjetnica Novog lista obrazložila je kako je tražbina utemeljena na ovršnoj ispravi koju je tadašnja direktorica RTD-a potpisala 9. siječnja 2021., a kao sredstvo osiguranja za dug od 4 milijuna kuna u zalog je dala pravo na žig, portal i domenu. Vrijednost od 5,5 milijuna kuna je nerealna, jer je njihov unutarnji revizor ukazao da bi vrijednost mogla biti oko 300.000 kuna. S obzirom da stečajna upraviteljica ranije nije bila upoznata s ovršnom ispravom, prihvatila je navode Novog lista te posao oko preuzimanja zadarskog dnevnika te preostalo potraživanje od 2,2 milijuna kuna.

Vjerovnici su na ročištu osporili većinu potraživanja nekadašnjih zaposlenika, utvrdivši kako se radi o novinarima koji nisu obavljali rad za koji potražuju plaću, nego su zajedno s bivšom direktoricom prešli u novoosnovani list Zadarski tjednik, koji obavlja konkurentsku djelatnost RTD-u, te su tako kršili zakonsku zabranu utakmice predviđenu Zakonom o radu.

Zastupnica Novog lista ukazala je i na to da RTD ima imovinu vrijednu oko milijun kuna, a radi se o imovini koju Zadarski tjednik i danas koristi na adresi Trg 3 bunara 5, koja je bila i adresa Zadarskog lista. Što se tiče vozila, netom prije preuzimanja Zadarskog lista od novog vlasnika jedno je vozilo prodano fizičkoj osobi za 8.000 kuna, drugo vozilo i skuter prodani su društvu Sarag za 13.000 kuna i plaćeni cesijom, a vozilo Ford Focus prodano je tri godine ranije, iako ga je prema saznanju vjerovnika i nakon toga koristio RTD.

S obzirom na upitnu mogućnost naplate potraživanja i pokrivanja sudskih troškova, stečajna upraviteljica do Skupštine vjerovnika ispitat će solventnost pojedinih dužnika te će se nakon toga odlučiti o provođenju stečaja.