I Zadar ima svoj sindrom spore obnove koja bode oči od lipnja 2021. godine kada je izbio požar na kući u samom gradskom centru - uz Trg, na početku Ulice Mihovila Klaića.

Prošla je godina dana otkada je izabran projektant, isti koji je prije toga napravio statičku procjenu o tome da je ta povijesna kuća neupotrebljiva.

U kojoj je fazi obnova, pitali smo Zadar stan, koji je kao upravitelj nositelj tog posla i koordinator suvlasnika, naravno ne znajući koji je rok ugovoren s projektnom firmom Bastion dizajn u vlasništvu Alana Sorića.

"Prema obavijesti projektanta, izrada potrebne dokumentacije u završnoj fazi, a kao uvjet predaje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Predaja zahtjeva očekuje se u sljedećim tjednima.

Također uz izradu glavnog projekta, izradit će se i troškovnik kako bi suvlasnici odlučili o modelima i opsegu radova, a i o načinu financiranja", jedine su informacije koje nam je napisao Dubravko Burić.

Suvlasnici s kojima smo razgovarali nemaju ništa više informacija, osim da su projektnati napravili dvije trećine projekta i da će za dva-tri tjedna biti predaja za građevinsku dozvolu. Neki su shvatili da će to biti ovaj tjedan.

Je li Grad Zadar potencira bržu obnovu, to je pitanje na koje odgovor zna Odjela za gospodarenje gradskom imovinom s obzirom da je zatvoreno nekoliko poslovnih prostora od kojih je izostao zakup. Ali o tome da je opožarena kuća s gradilišnom ogradom šaka u oči iz zadarske vijećnice nisu se čuli povici nezadovoljstva. Oni su svoje napravili za javnost dajući zamjenske prostore i stanove. Njihova misija trebala bi barem biti ubrazno izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju.

Opožarena kuća ulazi ušla je u drugu godinu svog stanja a radovi na sanaciji nisu na vidiku.

Prolaziti uz kuću koja izgleda kao da je treba srušiti postala je loša navika.