Grad Nin objavio je 27. siječnja s rokom prijave od osam dana natječaj za vježbeničko mjesto za višeg stručnog suradnika za poslove pisarnice i arhive.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža, navodi se u natječaju.
Za to mjesto traži se isključivo diploma prava, odnosno uvjet je biti magistar/ica struke/stručni specijalist/ica (VSS) - pravnog usmjerenja