Kada su 30. kolovoza započeli radovi na Senzoričkom parku u Vruljici najavilo se kako će radovi biti gotovi za najviše tri mjeseca. Odmah po dolasku mehanizacije i zatvaranju parka ogradama s radovima se prestalo te su mnogi počeli sumnjati da će biti zadovoljen rok iz natječaja. Sumnje su se obistinile, a unatoč radovima koji su kasnije krenuli i sada već priličnom stupnju dovršenosti, senzorički park još uvijek nije dostupan djeci.

V. d. pročelnice Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra Stefani Mikulec objašnjava zašto radovi još uvijek nisu gotovi i hoće li se izvođaču radova naplatiti penali zbog kašnjenja.

- Izvođač je još uvijek u roku, jer je ugovorom definirano da ga je moguće produžiti ovisno o vremenskim uvjetima i drugim okolnostima. To se i dogodilo, jer smo imali brojne kišne dane, a zatim smo i mi tražili preprojektiranje dijela staze kako bi se zaštitilo korijenje, pa izvođač radova nije mogao raditi dok nismo u potpunosti zaobišli zelenilo, objašnjava Mikulec.

Do sada je izvršena većina građevinskih radova te su postavljene sprave za igranje. Ono što još treba napraviti je izliti završni gumeni sloj i dekorativni beton na stazu, a to opet ne ovisi o izvođaču radova, već o vremenskim uvjetima.

- Mora se poklopiti nekoliko sušnih dana i ne preniska temperatura. Sada smo ušli u takav tjedan i ako sve bude po planu, vjerujem da ćemo vrlo brzo završiti radove, najavljuje Mikulec.