Zadarskoj policiji jučer je savjesni građanin dragovoljno predao eksploziv i streljivo: dva kilograma privrednog eksploziva, 600 grama trotila, te 20 metara sporogorećeg štapina i 2000 komada raznog streljiva. Eksploziv i streljivo su na siguran način preuzeli policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu.

Policijska uprava zadarska i nadalje poziva građane da učine svoj život sigurnijim i da se riješe oružja i streljiva bez ikakvih sankcija.

Svi građani koji nedozvoljeno posjeduju oružje, streljivo ili eksplozivne tvari, mogu ih predati policiji i pritom neće snositi nikakve sankcije, odnosno protiv njih se neće pokretati prekršajni niti kazneni postupci.

Također je važno naglasiti da građani ne donose oružje ili eksplozivne tvari osobno u policijsku postaju ili upravu, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o tome obavijeste policiju na broj 192 te će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na njihovu kućnu adresu prikupiti oružje.