Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina danas je raspisao natječaj kojim se planira zaposliti 39 novih zaposlenika, od čega 11 na novootvorena radna mjesta, dok se drugi primaju na određeno, odnosno do povratka radnika na posao.

Ne neodređeno radno vrijeme primaju se četiri medicinske sestre ili tehničara, po jedna primalja, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, medicinsko laboratorijski tehničar i farmaceutski tehničar.

Na određeno radno vrijeme također je najviše otvorenih za medicinske sestre, čak 10. Opća bolnica bi zaposlila i četvero prvostupnika sestrinstva, dvoje prvostupnika radiološke tehnologije te po jednog prvostupnika fizioterapije, primalju i medicinsko laboratorijskog tehničara.

Od nemedicinskog kadra ne neodređeno se primaju po jedan viši upravni referent/arhivar, kuhar i njegovatelj, a na određeno šest njegovatelja i troje pomoćnih radnika.

Prijave se podnose pisanim putem u roku od osam dana.