Državna geodetska uprava donijela je odluku o katastarskoj izmjeri u 2023. godini na području općina Starigrad, Poličnik i Poličnik te grada Benkovca. Katastarska izmjera provodi se u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige, odnosno kako bi stvarni vlasnici mogli raspolagati imovinom, prodavati je ili na njoj graditi objekte.

Na području Općine Starigrad stručne geodetske poslove obavit će trgovačko društvo Geodetski zavod iz Splita, za Tribanj i Seline Geoprojekt Opatija, za katastarsku općinu Dračevac Ninski i dio katastarske općine Suhovare Geodetski zavod Rijeka a za katastarske općine Benkovac i Buković ACES d.o.o. iz Zadra.

Nositelji prava na zemljištu na području na kojem se provodi katastarska izmjera dužni su vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojim upravljaju. Za katastarsku općinu Starigrad rok za označavanje zemljišta je 1. svibnja, za Dračevac Ninski do 30. ožujka, Benkovac 1. travnja, Suhovare 15. travnja, Tribanj 30. travnja, Starigrad 1. svibnja, Buković 1. lipnja i Seline 30. rujna.

O čemu se radio objašnjava nam načelnik Općine Poličnik Davot Lončar:

- Izmjera počinje ovih dana, a ovdje se radi o tehničkoj izmjeri, kada vlasnici parcela, koji su možda naslijedili zemlju ili je iz nekog razloga žele razdijeliti u više parcela, okrupniti, mogu označiti i tako besplatno dobiti novu izmjeru. To će se moći napraviti i naknadno, ali uz plaćanje, kaže Lončar.

Na području Općine već su odrađene izmjene upisa za Poličnik i veliki dio Briševa, a Lončar očekuje da bi izmjera za Dračevac i Suhovare trebala biti gotova do kraja godine. Nakon toga slijedi potvrda DGU, povratak na zadarski sud, gdje se unose promjene, što zna biti višegodišnji posao. S novim izmjenama u kojima bi posao mogli odraditi javni bilježnici taj bi se proces mogao ubrzati.

U obavljanju poslova katastra nekretnina službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici trgovačkih društava ovlašteni su ući hodom ili vozilom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere te postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

Na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskoj izmjeri izrađuje se elaborat katastarske izmjere.