Zadarski župan Božidar Longin donio je odluku o imenovanju novih članova školskih odbora Gimnazije Franje Petrića i Prirodoslovno-grafičke škole Zadar.

U Školski odbor Gimnazije Franje Petrića kao predstavnici osnivača imenovani Boris Zubčić i Martina Sikirić Vidić, a u Školski odbor Prirodoslovno-grafičke škole Zadar Bojana Vukojević i Andrija Vanjak.

Članovi školskih odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine, odnosno do isteka mandata školskog odbora.