Vijeće srpske nacionalne manjine u 2023. godini će dobiti najveći iznos sredstava proračuna Zadarske županije namijenjen za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji u 2023. godini.

Prema odluci župana Božidara Longina, sredstva za nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji, te sredstva za ostale aktivnosti koordinacije nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji dodjeljuju se u ukupnom iznosu od 72.650 eura.

Vijeću srpske nacionalne manjine dodijeljeno je 22.600 eura, uz još 11.150 eura za rad stručnog tajnika Vijeća. Rad stručnog tajnika Vijeća odnosi se na dostavljanje akata Županijske skupštine predstavnicima manjina, predlaganje mjera za unapređivanje njihova položaja u Zadarskoj županiji, dostavljanje stavova manjinskih predstavnika o pitanjima od značaja za njihov rad, itd.

Vijeća albanske i bošnjačke nacionalne manjine dobit će po 6.400 eura, a predstavnici crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine po 3.200 eura. Dodatnih 15.800 eura isplatiti će se kao nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, u mjesečnom iznosu od 15 eura po članu.