Na posljednjoj sjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa odbačen je niz optužbi protiv bivšeg načelnika Općine Kolan Marina Pernjaka (HDZ).

Na naš upit o slučaju predstojnica Ureda Povjerenstva Majda Uzelac ispisala je brojne okolnosti koje su se navodile u prijavi i zaključak za svaku od njih.

- U odnosu na okolnost da je kupovao paški sir preko Općine i DVD-a te odlaska na Kubu s odvjetnikom koji radi za Općinu, riješeno je u ranijim predmetima odlukom o nepokretanju postupka. U odnosu na okolnost da je pogodovao bratu, mužu i ocu pročelnice u Upravnom odjelu - nema povezanosti, informacije su iz Povjerenstva.

U prijavi, čiji se autor ne navodi, Pernjak se povezuje s još tri slučaja nepotizma od čega jedan nije u nadležnosti Povjerenstva.

- Prijavljen za ilegalno nasipavanje obale materijalom iz iskopa fizičke osobe i dobivanje povoljnog kredita od HPB-a za uslugu nasipavanja mola i uvrštavanja zemljišta u urbanistički plan uređenja (prema podnositelju neuspješno je pokušao da zemljišta uđu u plan). Navodi se i da je zemljište u vlasništvu njegova oca pod hipotekom HPB-a od 20.12.2019.g.- činjenice koje nisu u našoj nadležnosti, naime utvrđeno je da Općina posluje s HPB-om, međutim HPB Povjerenstvu nije dostavio podatke o poslovnim odnosima s Općinom Kolan, a Općina Kolan navela je da se radi o otvaranju općinskog računa, navodi se u odgovoru iz Povjerenstva.

Bivši načelnik prijavljen je i da je pokrenuo postupak izmjene prostornog plana Općine Kolan na način da se u poslovnu zonu uvrsti i prostor pašnjaka njegova oca.

- U postupku je utvrđeno da je otac obveznika zatražio da njegovo zemljište uđe u izmjene prostornog plana, ali je naknadno svoj zahtjev povukao. Općinsko vijeće donosi odluku o izmjenama prostornog plana, a ne općinski načelnik. Dakle, na kraju do prenamjene tih zemljišta oca dužnosnika nije ni došlo, rekla nam je Uzela.

Treći slučaj odnosi se na potencijalne malverzacije s javnom nabavom.

- Prijavljen je da je putem javne nabave (rascjepljivanja na tri različite narudžbenice kako bi bile ispod iznosa potrebnog za slanje 3 ponude) od trgovačkog društva Sanac d.o.o. naručio čišćenje parcela općinskog zemljišta. Kao povezanost navodi se da je vlasnik trgovačkog društva Sanac d.o.o. kupio parcelu uz more od načelnikova oca te mu je za gradnju budući da se radi o turističkoj zoni potrebna izrada Urbanističkog plana te su sada i te parcele ubačene u promjenu. U postupku utvrđeno da su navedene čestice bile u ranijim izmjenama te da se one nalaze unutar građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene odnosno unutar turističke zone za koju je propisana obveza iz urbanističkog plana uređenja. Činjenica da je otac dužnosnika prodao čestice vlasniku trgovačkog društva Sanac d.o.o. nije dovoljna povezanost. Isto tako činjenica da su navedene čestice u turističkoj zoni nije od važnosti, budući da se nije mijenjala prenamjena tih čestica, zaključak je Povjerenstva.

Posljednji dio prijave Povjerenstvu je zasigurno bio najlakši za provjeriti, a tiče se kupnje broda kojeg, prema navodima podnositelja, Pernjak nije unio u imovinsku karticu.

- U postupku utvrđeno da je obveznik navedeni podatak unio u imovinsku karticu 27. lipnja 2019. godine, ističu iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je donijelo odluku da se neće pokrenuti postupak protiv bivšeg načelnika Općine Kolan.